EMDR

EMDR is een effectieve methode om nare ervaringen en gebeurtenissen te verwerken. Het is een bekende term in combinatie met traumaverwerking.
Ik ben bevoegd om EMDR te geven en sta geregistreerd als behandelaar bij Verening EMDR Nederland. Daarnaast heb ik specifike scholing gevolgd om gebied van preverbaal trauma (kinderen 0-4 jaar) en behandeling bij volwassenen als het gaat om zwangerschaps-/bevallingsgerelateerd trauma.

Laat de term "trauma" je echter niet afschrikken, omdat je zou kunnen denken dat de gebeurtenis dus heel erg zwaar moet zijn. Inmiddels is door ervaring en onderzoek duidelijk geworden  dat EMDR ook succesvol in te zetten is voor minder extreme situaties.

Ik kan EMDR toepassen bij volwassenen en kinderen als het gaat om eenmalige gebeurtenissen waar je nog steeds schrik of angst of nare herinneringsbeelden aan over hebt gehouden. Die schrik of angst kan zich uiten in nachtmerries of vermijding, maar dit hoeft niet altijd. Een goede graadmeter kan ook zijn hoe je je voelt als je over de gebeurtenis denkt of vertelt. Voel je je hartslag oplopen, krijg je een knoop in je maag, wil je het plaatje het liefst wegduwen?

Voorbeelden van situaties:

  • het meemaken of getuige zijn van een (bijna) ongeluk

  • een nare herinnering over je bevalling of angst voor een komende bevalling

  • een nare mentaal "plaatje" aan een heftige gebeurtenis die jou of je kind is overkomen (denk aan: ziekenhuisopname, pestervaring, etc.)

  • angst voor dieren of specifieke situaties (spreekbeurt, zwemmen, donker)

Door middel van EMDR ga je in gedachten terug naar de situatie, terwijl je ondertussen kijkt naar mijn vingerbewegingen. Je hoeft niet veel over de nare situatie te praten. Je herinnering blijft, maar zonder de heftige negatieve lading. Het wordt als het ware opnieuw en neutraal opgeslagen.

Een positief effect kan al in een aantal sessies bereikt worden.
Op de website van Vereniging EMDR Nederland kun je meer lezen en bekijken over EMDR bij volwassenen of kinderen.