voor kinderen

Elk kind maakt wel eens een lastige periode door. Maar wat als dat lang aanhoudt en je maakt je zorgen?

Bijvoorbeeld over de boze buien, het niet goed slapen of eten, moeilijk aanspreekbaar of somber zijn, het heel erg angstig zijn, etc.
Of misschien heeft je kind last van een nare ervaring in zijn/haar (jonge) leven, die doorwerkt in huidig gedrag. Zoals een moeizame start tijdens of na de bevalling, een ziekenhuisopname, een ongeluk, een pestervaring, etc.

Een kind dat ontregelt is, laat (copings)gedrag zien. Het dient als bescherming, maar kan de sfeer in huis behoorlijk bepalen.

Vaak is het werken via jou/jullie als ouder de sleutel om veranderingen in gang te zetten. In sommige situaties kan het -naast begeleiding voor jou als ouder - ook helpend zijn om met je kind aan de slag te gaan. Mijn focus in doelgroep ligt met name bij kinderen tussen 0 en 10 jaar (uitzonderd enkelvoudig trauma, zie de Special EMDR).

In één-op-één gesprekken in combinatie met oefeningen werken we aan het afgesproken doel.

Bij jonge kinderen maak ik ook gebruik van spelmateriaal. Daarnaast is een thuis-of video-observatie een goede manier om je kind te leren kennen. Om jou daarna handreikingen te kunnen doen hoe het weer beter kan gaan.

De methodieken die ik gebruik zijn onder andere EMDR, (rollen)spel en elementen van oplossingsgerichte gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. Bij jonge kinderen wordt begeleiding voor je kind gecombineerd met begeleiding van jou zelf als ouder(s).
Als ouder(s)/verzorger(s) blijf je nauw betrokken bij de voortgang.