πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟷𝟢 π™°πšžπšπš˜πš—πš˜πš–πš’πšŽ

β€œNee, ik wil het zelf doen!”
β€œDeze broek vind ik niet mooi, ik kies dΓ©ze!”
β€¨β€œZal ik helpen met koken, mama?”
β€œIk wil op judo, dat lijkt me echt het allerleukste.”

Autonomie.. de vrijheid om zelf keuzes te maken, initiatief te nemen, de mogelijkheid om zelfstandig iets te ondernemen, om te mogen ontdekken. 

Autonomie is een belangrijke basisbehoefte van elk kind.

Aan ons als ouders de mooie taak om de autonomie te ondersteunen. Hoe doe je dat?

Dat vraagt balans tussen twee dingen:

Grenzen stellen en ruimte geven.

πŸ— Grenzen stellen en kaders geven doe je om veiligheid en duidelijkheid te bieden. Een kind heeft grenzen nodig om voor zijn fysieke en emotionele behoeften. Ook laat jij als ouder door middel van kaders zien welke waarden die er belangrijk zijn in jullie gezin. Dat uit zich onder andere in jullie regels en later in jullie afspraken.

πŸ— Ruimte geven gaat over keuzevrijheid, initiatief stimuleren, in dialoog zijn met je kind, meebewegen waar dat kan. Zo respecteer je de eigenheid van je kind en kan hij of zij dit steeds meer ontwikkelen. Door bijvoorbeeld te ontdekken wat hij of zij leuk vindt en goed kan, of juist (nog) niet.
Door ruimte te geven leer jij je kind ook omgaan met en herstellen van minder handige keuzes. Omgaan met een gevoel van teleurstelling, een vergissing, de vervelende gevolgen ergens van ervaren, iets goed maken… Ook dat zijn waardevolle vaardigheden!

Niet altijd makkelijk, he? Balanceren tussen deze twee. WΓ©l de moeite waard. 

Het resultaat is namelijk een kind dat zich gezien, aanvaard en gesteund weet.

Op Instagram en Facebook deel ik later deze week o.a. drie kernwoorden die jou helpen om autonomie-ondersteunend op te voeden.
Leuk als je Hartesleutels daar komt volgen!

23-03-2021

πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟷𝟢 π™°πšžπšπš˜πš—πš˜πš–πš’πšŽ

β€œNee, ik wil het zelf doen!”
β€œDeze broek vind ik niet mooi, ik kies dΓ©ze!”
β€¨β€œZal ik helpen met koken, mama?”
β€œIk wil op judo, dat lijkt me echt het allerleukste.”

Autonomie.. de vrijheid om zelf keuzes te maken, initiatief te nemen, de mogelijkheid om zelfstandig iets te ondernemen, om te mogen ontdekken. 

Autonomie is een belangrijke basisbehoefte van elk kind.

Aan ons als ouders de mooie taak om de autonomie te ondersteunen. Hoe doe je dat?

Dat vraagt balans tussen twee dingen:

Grenzen stellen en ruimte geven.

πŸ— Grenzen stellen en kaders geven doe je om veiligheid en duidelijkheid te bieden. Een kind heeft grenzen nodig om voor zijn fysieke en emotionele behoeften. Ook laat jij als ouder door middel van kaders zien welke waarden die er belangrijk zijn in jullie gezin. Dat uit zich onder andere in jullie regels en later in jullie afspraken.

πŸ— Ruimte geven gaat over keuzevrijheid, initiatief stimuleren, in dialoog zijn met je kind, meebewegen waar dat kan. Zo respecteer je de eigenheid van je kind en kan hij of zij dit steeds meer ontwikkelen. Door bijvoorbeeld te ontdekken wat hij of zij leuk vindt en goed kan, of juist (nog) niet.
Door ruimte te geven leer jij je kind ook omgaan met en herstellen van minder handige keuzes. Omgaan met een gevoel van teleurstelling, een vergissing, de vervelende gevolgen ergens van ervaren, iets goed maken… Ook dat zijn waardevolle vaardigheden!

Niet altijd makkelijk, he? Balanceren tussen deze twee. WΓ©l de moeite waard. 

Het resultaat is namelijk een kind dat zich gezien, aanvaard en gesteund weet.

Op Instagram en Facebook deel ik later deze week o.a. drie kernwoorden die jou helpen om autonomie-ondersteunend op te voeden.
Leuk als je Hartesleutels daar komt volgen!

23-03-2021