πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟿 πš‚πš™πš’πšŽπšπšŽπš•πšŽπš—

Ken je dat, dat jij je baby z’n eerste hapje voert en zΓ©lf ook je mond opendoet?


Als ouder ben je in de eerste jaren steeds een spiegel naar je kind toe.

Je glimlacht naar je lieve baby. Als je een lachje terugkrijgt, wordt jouw lach nΓ³g sterker, wat ook de vrolijkheid bij je baby vergroot.
Of als je peuterdochter jou tegemoet loopt, maar er komt een fietser aan, zal zij naast jouw woorden ook aan jouw gezichtsuitdrukking β€˜nee, stop’ kunnen zien.

Zo ontstaat een mooie wisselwerking. Jij spiegelt aan je kind emoties, waarop je kind zijn of haar gedrag gaat afstemmen. 


Het spiegelen, voordoen, nadoen, de interactie gaande houden is een belangrijk onderdeel van het hechtingsproces. Je kind leert als jou als baken te zien: als papa of mama bijvoorbeeld geruststellend knikt, is het veilig.
In een bekend filmpje van β€˜The Still Face Experiment’ door dr. Edward Tronick is heel mooi in beeld gebracht hoe enorm belangrijk jij bent in wat je kind teruggeeft. Hoe beangstigend het kan zijn, als jij nΓ­et meer te lezen bent. Jouw kind zal alles uit de kast halen om een reactie te krijgen, want anders is het niet te verdragen.

Nu andersom. Jouw kind spiegelt ook naar jou toe. Het ouderschap zit vol nieuwe ervaringen. Soms confronterend.

Want hoezo komt er β€œineens” zoveel boosheid bij jouzelf naar boven, als je merkt dat je kind niet goed luistert?
Of je baalt van jezelf: je wilt zo graag consequent zijn, maar je vindt het zo lastig om β€˜nee’ te zeggen. Stel dat er een driftbui volgt…
Of je merkt schuldgevoel richting je kinderen op, als je iets voor jezelf gaat doen.

Je kind brengt veerkracht in je naar boven Γ©n laat je zien waar je nog iets te leren hebt.
Zo werkt spiegelen twee kanten op. Jouw kind ontwikkelt zich en als je de uitnodiging aanneemt, jΓ­j ook!

16-03-2021

πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟿 πš‚πš™πš’πšŽπšπšŽπš•πšŽπš—

Ken je dat, dat jij je baby z’n eerste hapje voert en zΓ©lf ook je mond opendoet?


Als ouder ben je in de eerste jaren steeds een spiegel naar je kind toe.

Je glimlacht naar je lieve baby. Als je een lachje terugkrijgt, wordt jouw lach nΓ³g sterker, wat ook de vrolijkheid bij je baby vergroot.
Of als je peuterdochter jou tegemoet loopt, maar er komt een fietser aan, zal zij naast jouw woorden ook aan jouw gezichtsuitdrukking β€˜nee, stop’ kunnen zien.

Zo ontstaat een mooie wisselwerking. Jij spiegelt aan je kind emoties, waarop je kind zijn of haar gedrag gaat afstemmen. 


Het spiegelen, voordoen, nadoen, de interactie gaande houden is een belangrijk onderdeel van het hechtingsproces. Je kind leert als jou als baken te zien: als papa of mama bijvoorbeeld geruststellend knikt, is het veilig.
In een bekend filmpje van β€˜The Still Face Experiment’ door dr. Edward Tronick is heel mooi in beeld gebracht hoe enorm belangrijk jij bent in wat je kind teruggeeft. Hoe beangstigend het kan zijn, als jij nΓ­et meer te lezen bent. Jouw kind zal alles uit de kast halen om een reactie te krijgen, want anders is het niet te verdragen.

Nu andersom. Jouw kind spiegelt ook naar jou toe. Het ouderschap zit vol nieuwe ervaringen. Soms confronterend.

Want hoezo komt er β€œineens” zoveel boosheid bij jouzelf naar boven, als je merkt dat je kind niet goed luistert?
Of je baalt van jezelf: je wilt zo graag consequent zijn, maar je vindt het zo lastig om β€˜nee’ te zeggen. Stel dat er een driftbui volgt…
Of je merkt schuldgevoel richting je kinderen op, als je iets voor jezelf gaat doen.

Je kind brengt veerkracht in je naar boven Γ©n laat je zien waar je nog iets te leren hebt.
Zo werkt spiegelen twee kanten op. Jouw kind ontwikkelt zich en als je de uitnodiging aanneemt, jΓ­j ook!

16-03-2021