πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟻 π™ΌπšŽπš—πšπšŠπš•πš’πšœπšŽπš›πšŽπš—

Menta… wat? Mentaliseren. Een vakterm deze keer. Alle kans dat je dit woord nog nooit gehoord hebt als je niet in mijn vakgebied werkt. Toch is het een van sleutels voor het ontwikkelen en behouden van een veilige hechtingsrelatie met je kind.

Wat is mentaliseren?

Mentaliseren staat voor het kunnen verplaatsen in de binnenwereld van een ander. Je kunt gedachten, gevoelens van de ander β€œlezen”, verklaren en begrijpen. Het is dus eigenlijk veel breder dan alleen binnen een ouder-kind relatie.

Mentaliseren is belangrijk in Γ©lke relatie, wil je in harmonie samenzijn.


In een liefdes- of vriendschapsrelatie is jezelf verplaatsen in de ander misschien makkelijk. Je beheerst de Nederlandse taal vaak evengoed, je kent elkaars nukken en grillen een beetje, je kent elkaars voorgeschiedenis, etc.

Maar zelfs dan… Wat was de laatste keer dat jij een meningsverschil had met bijvoorbeeld je partner? Dat je er totaal niet bij kon dat hij/zij iets niet hetzelfde zag als jij? Bij ons was dat afgelopen zondag…

Mentaliseren in de ouder-kindrelatie werkt hetzelfde als tussen volwassenen onderling.
Maar er is ook een verschil. Je kind kan namelijk veel lastiger verwoorden wat er in hem of haar om gaat, dan bijvoorbeeld jouw man of je vriendin, of je collega.
Dat betekent dat het voor jou als ouder harder werken is om je kind te snappen.

Twee voorbeelden van mentaliseren:Stel dat je baby ’s nachts huilt. Ze kan niet vertellen wat er is. Dus als ouder ga je je in je kindje verplaatsen. β€˜Ach, wat ben je aan het huilen. Kom maar, je hebt vast honger.’ Je stemt je gedrag af op wat je vermoedt en geeft je dochter te drinken. Maar stel dat het niet helpt… Dan verplaatst je je weer: wat wil je kindje dΓ‘n zeggen met het huilen? Kan ze misschien een vieze luier hebben? Je leeft je in, doet je best om het gedrag en de emoties te duiden, zodat je afgestemd kunt reageren.

Stel dat je peuter heerlijk met duplo aan het bouwen is. Jij wilt boodschappen doen en je bijna klaarmaken voor vertrek. 
Mentaliseren in deze situatie is dat jij je verplaatst in je kind: dat hij heerlijk in zijn spel zit en helemaal niet weg wil. Dat het lastig is voor kleine kinderen om snel te schakelen, zeker als ze met iets leuks bezig zijn. Dat je hem beter maar even kunt voorbereiden, zodat hij grip heeft op wat er komt.

Je vertelt dus aan je zoontje dat hij nog 2 minuten kan spelen en dat jullie dan jassen aan doen om weg te gaan. En als hij dan nog moeite heeft met stoppen? Dan benoem je dat het ontzettend leuk is om met duplo te bouwen! Dat jij wel snapt dat hij het helemaal niet leuk vindt om te moeten stoppen. Je duidt wat hij voelt en hoe hij zich gedraagt en ook wat er gaat gebeuren (ook als dat even niet zo leuk is).

Door hardop te mentaliseren maak je een kind vertrouwd met zijn gevoelens en gedrag. Het geeft duidelijkheid over de wereld. En het geeft veiligheid, dat zijn vader of moeder hem snapt en rekening houdt met zijn behoeften.

Mentaliseren dus. Een hele kluif, om steeds maar van perspectief te wisselen en je doen en laten daarop af te stemmen. Maar een belangrijke sleutel naar een veilige hechtingsrelatie, naar elkaar begrijpen, situaties oplossen en meer harmonie in huis.

Heb jij een voorbeeld waarin mentaliseren niet goed lukte? Wat gebeurde er en hoe zou je het een volgende keer aanpakken?

Observatie van interactie helpt

Kom je er niet goed uit, laat me je situatie weten, dan help ik je met liefde verder! 
Kun je hier wel meer begeleiding bij gebruiken dan een suggestie per mail of dm? 


Observaties en video-analyse van interacties zijn heel helpend om te oefenen met mentaliseren.
Door samen een situatie letterlijk terug te spoelen, help ik je in alle rust met kijken naar je kind en interpreteren van wat we zien. 
Zodat jij een volgende keer anders kunt reageren, in afstemming op je kind.
Onder aanbod voor ouders kun je hierover meer lezen.

09-02-2021

πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟻 π™ΌπšŽπš—πšπšŠπš•πš’πšœπšŽπš›πšŽπš—

Menta… wat? Mentaliseren. Een vakterm deze keer. Alle kans dat je dit woord nog nooit gehoord hebt als je niet in mijn vakgebied werkt. Toch is het een van sleutels voor het ontwikkelen en behouden van een veilige hechtingsrelatie met je kind.

Wat is mentaliseren?

Mentaliseren staat voor het kunnen verplaatsen in de binnenwereld van een ander. Je kunt gedachten, gevoelens van de ander β€œlezen”, verklaren en begrijpen. Het is dus eigenlijk veel breder dan alleen binnen een ouder-kind relatie.

Mentaliseren is belangrijk in Γ©lke relatie, wil je in harmonie samenzijn.


In een liefdes- of vriendschapsrelatie is jezelf verplaatsen in de ander misschien makkelijk. Je beheerst de Nederlandse taal vaak evengoed, je kent elkaars nukken en grillen een beetje, je kent elkaars voorgeschiedenis, etc.

Maar zelfs dan… Wat was de laatste keer dat jij een meningsverschil had met bijvoorbeeld je partner? Dat je er totaal niet bij kon dat hij/zij iets niet hetzelfde zag als jij? Bij ons was dat afgelopen zondag…

Mentaliseren in de ouder-kindrelatie werkt hetzelfde als tussen volwassenen onderling.
Maar er is ook een verschil. Je kind kan namelijk veel lastiger verwoorden wat er in hem of haar om gaat, dan bijvoorbeeld jouw man of je vriendin, of je collega.
Dat betekent dat het voor jou als ouder harder werken is om je kind te snappen.

Twee voorbeelden van mentaliseren:Stel dat je baby ’s nachts huilt. Ze kan niet vertellen wat er is. Dus als ouder ga je je in je kindje verplaatsen. β€˜Ach, wat ben je aan het huilen. Kom maar, je hebt vast honger.’ Je stemt je gedrag af op wat je vermoedt en geeft je dochter te drinken. Maar stel dat het niet helpt… Dan verplaatst je je weer: wat wil je kindje dΓ‘n zeggen met het huilen? Kan ze misschien een vieze luier hebben? Je leeft je in, doet je best om het gedrag en de emoties te duiden, zodat je afgestemd kunt reageren.

Stel dat je peuter heerlijk met duplo aan het bouwen is. Jij wilt boodschappen doen en je bijna klaarmaken voor vertrek. 
Mentaliseren in deze situatie is dat jij je verplaatst in je kind: dat hij heerlijk in zijn spel zit en helemaal niet weg wil. Dat het lastig is voor kleine kinderen om snel te schakelen, zeker als ze met iets leuks bezig zijn. Dat je hem beter maar even kunt voorbereiden, zodat hij grip heeft op wat er komt.

Je vertelt dus aan je zoontje dat hij nog 2 minuten kan spelen en dat jullie dan jassen aan doen om weg te gaan. En als hij dan nog moeite heeft met stoppen? Dan benoem je dat het ontzettend leuk is om met duplo te bouwen! Dat jij wel snapt dat hij het helemaal niet leuk vindt om te moeten stoppen. Je duidt wat hij voelt en hoe hij zich gedraagt en ook wat er gaat gebeuren (ook als dat even niet zo leuk is).

Door hardop te mentaliseren maak je een kind vertrouwd met zijn gevoelens en gedrag. Het geeft duidelijkheid over de wereld. En het geeft veiligheid, dat zijn vader of moeder hem snapt en rekening houdt met zijn behoeften.

Mentaliseren dus. Een hele kluif, om steeds maar van perspectief te wisselen en je doen en laten daarop af te stemmen. Maar een belangrijke sleutel naar een veilige hechtingsrelatie, naar elkaar begrijpen, situaties oplossen en meer harmonie in huis.

Heb jij een voorbeeld waarin mentaliseren niet goed lukte? Wat gebeurde er en hoe zou je het een volgende keer aanpakken?

Observatie van interactie helpt

Kom je er niet goed uit, laat me je situatie weten, dan help ik je met liefde verder! 
Kun je hier wel meer begeleiding bij gebruiken dan een suggestie per mail of dm? 


Observaties en video-analyse van interacties zijn heel helpend om te oefenen met mentaliseren.
Door samen een situatie letterlijk terug te spoelen, help ik je in alle rust met kijken naar je kind en interpreteren van wat we zien. 
Zodat jij een volgende keer anders kunt reageren, in afstemming op je kind.
Onder aanbod voor ouders kun je hierover meer lezen.

09-02-2021