πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟹 π™Όπš’πš•πšπš‘πšŽπš’πš

Verbinding, plezier… allemaal leuk en aardig, maar wat nou als dat allemaal ver te zoeken is? Wat nou als je dagen meer met strijd en stress zijn gevuld dan met verbinding? Als het vooral gemopper in huis is, in plaats van samen plezier maken?

Het begint al met zwanger zijn. Hoe blij je hopelijk ook bent met een kindje op komst, het is niet allemaal fantastisch. Voor de een is het fysiek heel zwaar, de ander heeft het mentaal moeilijk en weer een ander kijkt met verdriet terug op hoe de bevalling is verlopen. 


Of misschien speelde dat voor jou helemaal niet, maar valt het je nu zwaar. Weet je je totaal geen raad met je peuter. Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Heb je het moeilijk met een koppige, temperamentvolle kleuter die zich moeilijk laat aansturen.
Elke ouder heeft momenten of fases waarin het niet lekker loopt. Zeker als er bij jou of je kind sprake is van extra zorg(behoeften), is verbinding en plezier ervaren moeilijker. Want zorgen hebben, vergroot je stressniveau. Meer stress in je brein, zorgt voor minder ruimte om tegenvallers of uitdagingen op te vangen. Datgene wat je aankunt (draagkracht) en datgene waarmee je te dealen hebt (draaglast), matcht niet voldoende.

Voor jou is deze week het sleutelwoord: mildheid. 
Weet dat een goede vader, een goede moeder, een "lief kind", niet gaat over perfectie. In de theorie van de pedagogiek wordt gesproken over 'goed genoeg-ouderschap'. Jij geeft jouw kind wat er op dit moment binnen je mogelijkheden ligt. Dat geldt ten diepste ook voor je kind: hij of zij doet wat hij of zij op dit moment kan. 


Zie je even geen mogelijkheden meer of twijfel je aan dat 'goed genoeg'? Ook daarin ben je niet de enige. Aarzel niet om hulp te vragen. Dat kan binnen je netwerk of juist professionele hulp. Je trekt nooit te vroeg aan de bel en ook niet te laat.


Wees een beetje mild voor jezelf in moeilijke tijden. Je mag prioriteiten stellen en goed voor jezelf zorgen. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. Jullie doen met elkaar wat je kunt. 


Goed genoeg is perfect.

26-01-2021

πš‚πš•πšŽπšžπšπšŽπš•πš πš˜πš˜πš›πš #𝟹 π™Όπš’πš•πšπš‘πšŽπš’πš

Verbinding, plezier… allemaal leuk en aardig, maar wat nou als dat allemaal ver te zoeken is? Wat nou als je dagen meer met strijd en stress zijn gevuld dan met verbinding? Als het vooral gemopper in huis is, in plaats van samen plezier maken?

Het begint al met zwanger zijn. Hoe blij je hopelijk ook bent met een kindje op komst, het is niet allemaal fantastisch. Voor de een is het fysiek heel zwaar, de ander heeft het mentaal moeilijk en weer een ander kijkt met verdriet terug op hoe de bevalling is verlopen. 


Of misschien speelde dat voor jou helemaal niet, maar valt het je nu zwaar. Weet je je totaal geen raad met je peuter. Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Heb je het moeilijk met een koppige, temperamentvolle kleuter die zich moeilijk laat aansturen.
Elke ouder heeft momenten of fases waarin het niet lekker loopt. Zeker als er bij jou of je kind sprake is van extra zorg(behoeften), is verbinding en plezier ervaren moeilijker. Want zorgen hebben, vergroot je stressniveau. Meer stress in je brein, zorgt voor minder ruimte om tegenvallers of uitdagingen op te vangen. Datgene wat je aankunt (draagkracht) en datgene waarmee je te dealen hebt (draaglast), matcht niet voldoende.

Voor jou is deze week het sleutelwoord: mildheid. 
Weet dat een goede vader, een goede moeder, een "lief kind", niet gaat over perfectie. In de theorie van de pedagogiek wordt gesproken over 'goed genoeg-ouderschap'. Jij geeft jouw kind wat er op dit moment binnen je mogelijkheden ligt. Dat geldt ten diepste ook voor je kind: hij of zij doet wat hij of zij op dit moment kan. 


Zie je even geen mogelijkheden meer of twijfel je aan dat 'goed genoeg'? Ook daarin ben je niet de enige. Aarzel niet om hulp te vragen. Dat kan binnen je netwerk of juist professionele hulp. Je trekt nooit te vroeg aan de bel en ook niet te laat.


Wees een beetje mild voor jezelf in moeilijke tijden. Je mag prioriteiten stellen en goed voor jezelf zorgen. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. Jullie doen met elkaar wat je kunt. 


Goed genoeg is perfect.

26-01-2021